Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola stażysty 2019 wzór

Pobierz

3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10) Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Małgorzata Karolewska nauczyciel wspomagający Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r. data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego .Własny plan rozwoju zawodowego Art.9c ust.3 W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Podstawa prawna: - Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Pełny plan do pobrania poniżej.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opracowałem projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie własnegoOcena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuPo naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. 3.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust..

Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Posiadane kwalifikacje:Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 roku Wstęp Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego pracującym w zawodzie dziesięć lat.. Dorota Chrapkowska-Lewandowska.. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego3.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: 1..

[Plan rozwoju zawodowego] 1. stażystą a. opiekunem stażu.

pomoce dydaktyczne, wzory testów diagnozujących.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. planu rozwoju zawodowego zawodowego .. - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu 8 § 6 ust.. Dyrektor.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. współpracy między.. Bibliografia literatury poświęconej problemowi awansu zawodowego nauczycieli.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2.. 2 pkt 3 Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem Lp.Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. poz. 2215 z późn.zm.). Opiekun stażu.. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Nauczyciela.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPlan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty (przedszkole) jestem już po egzaminie na nauczyciela kontraktowego, wszystko przebiegło bez większych trudności dlatego z czystym sumieniem mogę wam zaprezentować mój Plan Rozwoju Zawodowego..

zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.

zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Radków .. nauczyciel wspomagający, przedszkole.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:) ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: .. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalinado 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na nowe potrzeby dzieci lub przedszkola.przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. DANE OSOBOWE 1. przedszkola.. § 6 ust.. Nawiązanie.. 10.Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. Harmonogram spotkań z opiekunem stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt