Charakterystyka epoki barokowej

Pobierz

Estetyka w epoce baroku: W baroku uważano, że piękno jest czymś niewytłumaczalnym.. Spis Treści1 Pochodzenie terminu "barok"2 Światopogląd barokowy3 Barok w Polsce4 Kontrreformacja w Polsce5 Upadek języka polskiego w epoce baroku6 Sarmatyzm7 Cechy poezji barokowej8 Gatunki charakterystyczne dla epoki .Barok na ziemiach Polski.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.Cechy stylu barokowego: Dzieło barokowe musi być pełne ozdób, będzie być może zdobione przesadnie - zamiłowanie artystów do bogactwa ornamentów, szczegółów, złoceń jest aż nadto widoczne.. Mnóstwo pucołowatych amorków, postacie w ruchu - wyrażające gestem i mimiką twarzy uczucie bólu, cierpienia czy ekstazy.Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość.. Wybitni jej przedstawiciele różnią się od siebie poglądami.. Inaczej niż w dobie renesansu, nie przedstawiały już one drzemiących postaci, które pogodnie oczekują zmartwychwstania.. Charakterystyka epoki; Barok to epoka sprzeczności i kontrastów.. Charakteryzowała się różnorodnością tematów i form w zależności od kręgu kulturowego, w którym powstawała.Charakterystyka architektury barokowej Zdjęcie Serge Mouraret / Corbis News / Getty Images (przycięte) Przedstawiony tutaj kościół rzymskokatolicki, Saint-Bruno Des Chartreux w Lyonie we Francji, został zbudowany w XVII i XVII wieku i prezentuje wiele typowych cech epoki baroku:Wypracowania - Barok "Charakterystyka epoki" Opisy wypracowań: Najważniejsze terminy literackie i pojęcia..

Poniższe wypracowanie ukazuje podział i cechy poezji barokowej.

forma zamknięta - forma otwarta.. Przede wszystkim cechuje go dynamizm, malowniczość, efekty światłocieniowe oraz bogate dekoracje.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie.. Tak też określano tę epokę, jako dziwaczną i pozbawioną większych wartości.. Wymieniono i dokonano analizy następujących rodzajów poezji: dworska, ziemiańska, metafizyczna, światowych rozkoszy, mieszczańsko - plebejska.. Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna".. Jednak sposób korzystania z tych samych elementów jest inny.. - bardzo bogate zdobienia z kości słoniowej lub masy perłowej.. Teatr barokowy Teatr w epoce baroku, zwłaszcza na jej początku, był bardzo różnorodny i rozwijał się głównie na trzech płaszczyznach: .Barok - charakterystyka epoki Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Styl ten jest bardzo ozdobny, dekoracyjny, ma lekki fantazyjny styl.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Ogólna charakterystyka sztuki baroku, ..

Omów genezę nazwy, daty graniczne i charakter epoki baroku.

W starożytności i renesansie poszczególne formy zestawiano ze sobą zachowując umiar i dążąc do harmonijnej, spokojnej kompozycji.Cechy sztuki barokowej: rzeźba przedstawiana w głębokiej dynamice, liczne zdobienia i złote polichromie, śmiałe wyczucie fikcji, wizyjność, wyzwolenie indywidualności, w malarstwie zastosowano zmienne oświetlenie, mistycyzm, występowanie tematów religijnych obok świeckich, realizm, koloryt w odcieniach brązu, szarości, czerni.Charakterystyka epoki baroku.. Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.Ważnym, zgodnym z duchem epoki elementem sakralnej architektury były barokowe nagrobki.. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku .W epoce renesansu, w malarstwie istotna była forma, anatomia, realistyczne przedstawianie ludzkich postaci.. - w budownictwie charakterystyczny był wizerunek trójkąta nad wejściem.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.Barok - charakterystyka epoki.. Wyjaśniono następujące terminy: alegoria, anafora, antyteza, elipsa, epifora, gawęda, gongoryzm, gradacja, hiper.Połącz charakterystyki artystów z właściwymi nazwiskami..

Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze ...Charakterystyka poezji barokowej.

Ludowe obrzędy przeważały nad rozumem i intelektem.. -czerpano tematy z Biblii, mitologii, życia codziennego.Barok - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga.Wypracowania - Barok "Charakterystyka epoki" Opisy wypracowań: Najważniejsze terminy literackie i pojęcia.. Odbywała liczne procesje i pielgrzymki.. W człowieku dostrzegają dualizm jego natury, tzn. człowiek składa się z ducha i materii.Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Barokowe, monumentalne malarstwo charakteryzuje się wielkim dramatyzmem, bogatą kolorystyką i intensywnymi jasnymi cieniami.. Jak już zostało wspomniane, w epoce baroku budowano liczne świątynie, ale też i pałace świeckie.. Wywodzi się ono ze sztuk plastycznych (O manieryzmie w sztuce czytaj więcej tutaj).Filozofia baroku jest równie zróżnicowana i sprzeczna ze sobą jak charakter epoki.. Najbardziej typowe opozycje to : płaskość - głębia.. .Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.. .Włoskie słowo barocco oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie, rzec można - nie w pełni wartościową..

Wypracowanie dokładnie omawia przebieg epoki baroku na ziemiach polskich.

Jest to tak zwany - subiektywizm estetyczny.Charakterystyka ludzi epoki: Twórcy baroku podkreślają przemijanie świata i wartości ziemskich.. Bardzo często ludzie w sposób demonstracyjny okazywali swoje przeżycia i odczucia.. Podobnie równie dużym bogactwem charakteryzują się meble w stylu ludwikowskim, czyli barokowym.Wszystkie one wpisują się w wielkie zjawisko barokowego manieryzmu.. - olbrzymie (monumentalne) budowle na planie kwadratu lub prostokąta.. 11 marca 2020 0 Przez admin .. Zmarłych ukazywano na klęczkach, z pokornie złożonymi dłońmi, trwożnie przepraszających za popełnione grzechy.Barok - charakterystyka epoki 10 marca 2020 0 Przez admin .. Są to z jednej strony zapowiadający idee oświeceniowe Kartezjusz, z drugiej - nawołujący do wiary w Boga Pascal.Charakterystyka stylu Barok, podobnie jak renesans, opiera się na wzorach architektury klasycznej, architekci nadal korzystają z prac Vignoli.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. jasność - ciemnośćLudność w epoce baroku jest bardzo pobożna i religijna.. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Wymieniono i dokonano analizy następujących rodzajów poezji: dworska, ziemiańska, metafizyczna, światowych rozkoszy, mieszczańsko - plebejska.. Ogólne tendencje literackie Baroku (manieryzm, marinizm, konceptyzm, gongoryzm, préciosité, eufuizm) Pojęcie manieryzmu jako kierunku estetycznego odnosi się do całej epoki.. W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował teocentryczny mistycyzm.. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga.Charakterystyka poezji barokowej.. Jest to styl pełen opozycji.. Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoka baroku.. Poniższe wypracowanie ukazuje podział i cechy poezji barokowej.. Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o dziwnych, oryginalnych kształtach, perły, którą w portugalskim języku nazwano barocco (dziwny).. Budowle te były monumentalne, bogato zdobione, artyści stosowali grę świateł.Charakterystyka sztuki baroku: a) architektura..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt