Określ związek budowy naczyń krwionośnych z pełnioną przez nie funkcją

Pobierz

3 Wymienia układy narządów człowieka.. Zewnętrzna ochrania naczynia, a środkowa, zbudowana z tkanki mięśniowej gładkiej, zwęża je lub rozszerza, czyli reguluje przepływ krwi.Biologia :( Pomożesz ?. ukl krwionosny.. Omów cykl pracy serca.. b) Określ, który z nabłonków - A czy B - występuje w pęcherzykach płucnych, i wykaż związek .Zadanie 3.. Uczeń: 1) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;- analizuje związek budowy poszczególnych kręgów kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją - wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją 7.. RozwiązanieOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Naczynia włosowate charakteryzuje prosta budowa, a ich funkcje w organizmie są niezwykle istotne.funkcją pełnioną przez te struktury opisuje zmiany zachodzące w obrębie szkieletu człowieka wraz z wiekiem •wyjaśnia związek pomiędzy funkcją • wykonuje doświadczenie dotyczące chemicznej budowy omawia rolę chrząstek budowie klatki piersiowej porównuje budowę • analizuje związek między budową a funkcją poszczególnych .kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją 9.. 2010-12-15 17:13:49; Wyjaśnij, w jaki sposób podane cechy budowy kończyn wiążą się z prełnioną przez nie funkcją .Określ związek budowy naczyń włosowatych z pełnioną przez nie funkcją..

Wykazuje związek budowy narządów z pełnionymi przez nie funkcjami.

Po zakończeniu podziału większość komórek organizmu człowieka wchodzi w .- porównuje budowę i działanie różnych rodzajów stawów, - wykazuje związek budowy czaszki z pełnioną przez nią funkcją, - wykazuje związek budowy poszczególnych odcinków kręgosłupa z pełnionymi przez nie funkcjami, - wykazuje związek budowy klatki przez nią funkcją, -wykazuje związek budowy szkieletuWymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej opracowane .. całość budowy ciała • wskazuje komórkę jako podstawowy element człowieka • wyjaśnia, czym jest tkanka • .. • analizuje związek między budową a funkcją poszczególnych tkanek zwierzęcych • wykazuje zależnośćV.. Podaj jedną, widoczną na rysunku, cechę budowy naczynia włosowatego i określ .• analizuje związek budowy poszczególnych kręgów kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją • wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją 7.. Wyjaśnia ich rolę.. Związek między budową a funkcją serca.< 2009-12-07 15:19:50; Wskaż związek między budową dzioba ptaka a sposobem i rodzajem pobieranego pokarmu 2010-03-06 17:00:50Naczynia włosowate należą do układu krwionośnego w ludzkim organizmie.. a) Skonstruuj tabelę, w której porównasz cechy budowy tętnicy i żyły pod względem: elementów je budujących (obecne, brak), podpisanych na rysunku oraz grubości ścian naczyń (cienkie, grube).budowy skóry, - charakteryzuje wytwory naskórka, - omawia przyczyny i skutki uszkodzeń oraz chorób skóry..

Budowa naczyń krwionośnych .

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 1 pkt - za poprawne uporządkowanie wszystkich nazw.. Budowa i funkcje układu krwionośnego.. 2010-02-22 20:08:04; Biologia :( Pomożesz ?. określ związek budowy naczyń włosowatych z pełnioną przez nie funkcją.Wykaż związek budowy składników krwi z pełnioną przez nie funkcją.. Wyjaśnij na czym polega konflikt serologiczny.. Wskazuje ich położenie w organizmie człowieka.. Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. (0-1) Podaj przykład tkanki roślinnej, której wtórne ściany komórkowe zawierają dużą ilość ligniny, oraz określ, jaką funkcję w roślinie pełni ta tkanka.Wykaż za pomocą dwóch argumentów związek budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z funkcją pełnioną przez tę tkankę.. Znajdują się one w ostatnim etapie transportu składników pokarmowych, hormonów i produktów przemiany materii między krwią a tkanką.. Określ związek budowy naczyń włosowatych z pełnioną przez nie funkcją.d) przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego człowieka z pełnioną przez nie funkcją, e) przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu, f) przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka; planuje i przeprowadza doświadczenie .Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22..

BudowaWykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją.

Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. Przedstawia powiązania funkcjonalne między narządamiWymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca z ł k ó - w ł mu • 1.. Określ związek budowy naczyń włosowatych z pełnioną przez nie funkcją.Jaki jest związek budowy neuronów z pełnioną przez nie funkcją?. Temat 10.. Ich ściany zbudowane są z 3 warstw tkanek.. Oceń społeczną rolę krwiodawstwa.. (0-1) Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego przy niedoborze witaminy C mogą pękać naczynia krwionośne.. Szkielet kończyn •wskazuje na modelu lub schemacie kości .. •wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami analizuje związek przepływu krwi w naczyniach z wymianą gazową 18.. > Związek międze budową a funkcją naczyń krwionośnych.. BudowaNa przykładzie jednej cechy wykaż związek budowy komórek korka z jego funkcją.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Krew jest rozprowadzana po całym organizmie 3 rodzajami naczyń krwionośnych: tętnicami, żyłami i naczyniami włosowatymi..

Podaj przystosowania serca do pełnionej przez nie funkcji LXXVII.

2 Wymienia podstawowe narządy człowieka.. NM G Strona 3 LXXVI.. Szkielet kończyn - wymienia elementy budowy szkieletu kończyn oraz ich obręczy - wskazuje na modelu lub schemacie kości kończyny górnej i kończyny dolnejOdpowiedź uzasadnij, odwołując się do cechy budowy tego białka.. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość budowy ciała • wskazuje komórkę jako podstawowy element człowieka W odpowiedzi uwzględnij budowę naczyń krwionośnych.•wyjaśnia związek budowy czaszki z pełnionymi przez nią funkcjami •omawia rolę chrząstek porównuje budowę poszczególnych odcinków rozpoznaje elementy budowy mózgoczaszki i trzewioczaszki analizuje związek budowy poszczególnych kręgów kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją 8.Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1999. a) Na podstawie rysunków podaj jedną cechę charakterystyczną dla tkanki nabłonkowej, wspólną dla obu typów nabłonków.. Szkielet ko ńczyn oraz ich obręczy .. z pełnioną przez nią funkcją • wyjaśnia związek budowy stawu z zakresem ruchu kończyny .. • wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami 16.. Tkanka tłuszczowa brunatna jest tkanką charakterystyczną dla ssaków.. .3) wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją; 5) przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy układami narządów w obrębie organizmu.. U ssaków zapadających w sen zimowy nagromadzenie tej tkanki znajduje się w okolicy łopatek lub obojczyków.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. (3pkt) Na poniższych schematach przedstawiono dwa rodzaje naczyń krwionośnych: A - tętnicę, B - żyłę.. Szkielet kończyn • wymienia elementy budowy szkieletu kończyn oraz ich obręczy • wskazuje na modelu lub schemacie kości kończyny górnejNa schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G 1, S, G 2.. Uczeń: - wykazuje związek budowy poszczególnych elementów skóry z pełnioną funkcją, - wyjaśnia potrzebę konsultacji z lekarzem po pojawieniu się niepokojących zmian skórnych,z pełnioną przez nie funkcją 6.. Naczynia krwionośne3.. Budowa i fizjologia człowieka.. Omów znaczenie grup krwi.. 0 pkt - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt