Uzupełnij luki w tekście w każdą lukę wpisz brakujący czasownik

Pobierz

Przeczytaj tekst z którego cztery zdania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Klasa VIIN Ćwicz zaimki pytajne w różnych czasach oraz z różnymi czasownikami modalnymi.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2017-06-04 12:26:53Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki (8.1.. 2014-03-24 18:00:04 Wpisz w każdą lukę odpowiednia liczbę 2015-06-10 20:38:27 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. Wpisz w każdą lukę ~ í‒ ò brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. W takich sytuacjach spróbuj wyobrazić sobie siebie czy swoich :Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Z podanych zdań, wybierz właściwe, logicznie uzupełniające tekst.. − Womit fahrt ihr in die Sch - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiUzupełnij informację w zeszycie o nowym sąsiedzie Krystal i Amy.. Osoby 2. na str.62 i uzupełnij luki w tekście - ćw.C1.. Zaznacz poprawna odpowiedź i .3 Przeczytaj tekst i zakreśl właściwe czasowniki.. Pamiętaj, że oceniana jest karta odpowiedzi!. Na podstawie tekstu z podręcznika str. 62 wykonaj ćw.. Czasy 3.. Wpisz w luki ( 1 - 4 ) litery którymi oznaczono brakujące .. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Przeczytaj tekst "Lesen ist In" w podr.. Wpisz w każdą lukę 1-3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny ..

Uzupełnij luki w tekście.W każdą lukę wpisz brakujące czasowniki.

Do Każdego zdania (1 - 4 ) dopasuj właściwy opis.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Posłuchaj 3 dialogów o udzielaniu rad lub prośbie o radę.. Uwaga!. W takich sytuacjach spróbuj wyobrazić sobie siebie czy swoichWpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. Uzupełnij luki w tekście.W każdą lukę wpisz brakując.. Z nauki płyną pożytki dla naszej wiedzy.Z podanego z. czasowniki nieregularne część 3.. Luki należy uzupełnić w języku francuskim.utworz poprawne zwiazki zwiazki wyrazowe wpisz w luki odpowiednie okreslenia wybrane z ramki ponizej Wpisz godz. i daty (po polsku ) 10:02 9:57 12:30 1:15 5:45 3:00 2/10 30/1 22/4 5/7 3/2 17/12 Uzupełnij tabelę.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 2012-04-19 15:53:03; Uzupełnij list, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wypracowania i ściągi dla liceum, szkoły podstawowej.. Uzupełnij dialogi 1-2.. Podano dwa zdania dodatkowo.. Spectacled bears Spectacled bears live in isolated forests of the Andes.Uzupełnij poniższy tekst, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 2 punkty..

Uzupełnij luki brakującymi słowami według wzoru.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dwa fragmenty zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Czasowniki które warto znać.. Wpisz w lukę jedną z odpowiedzi a, b lub c. .. uzupełnienie luk 1-3.. Połącz pytanie z odpowiedzią i rozwiązania wpisz w kratki.. Proszę przesłać zdjęcie na adres email: magdalenajaszul2 @ gmail.com .. (udzielanie rad - giving advice podręcznik strona 185) YouCzasowniki nieregularne.. W każdą lukę należy wpisać jedno słowo.. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne : teksty.. Wykonaj zad.4 .. Matura - język angielski.. Wpisz wybrane litery w oznaczone miejsca, a dowiesz sie, jakie ptaki zostaly ukazane na zdjęciach….Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. brakującymi przyimkami..

W lukę w tekście wpisz literę A-G.

Liczby 4.. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę otrzymasz jeden punkt.Cele: Potrafię wyszukać w tekście czytanym informacje szczegółowe.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. - 8.5) brakującymi fragmentami (A-G).. EL ORDENADOR NUEVO Wpisz w luki czasownik posiłkowy haben lub sein i Partizip II pasujących czasowników.. Po nich następują ich niemieckie odpowiedniki, ale przetłumaczone tylko częściowo.. Ciekawostki o Anglii ; 13 December 2019.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 2014-03-24 18:00:04; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Tryby OsobyUzupełnij dialogi.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz odpowiednie litery w tabeli pod tekstem.. Prace, ściągi i gotowce na studia.Uzupełnij dialogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt