Przykładowy test kompetencji językowych do liceum dwujęzycznego poznan

Pobierz

Po testach do takiej klasy dostanie się 30 uczniów.. 9:00 - 16:00.30 czerwca o godz. 12:00 odbędzie się Test Predyspozycji Językowych dla kandydatów do Dwujęzycznego Liceum.. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 7 czerwca 2021. godz. 9:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynjaącym się na litery od A do M. godz. 13:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na litery od N do Ż .Poniżej zamieszczamy informacje na temat zakresu materiału z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek ubiegających się o przyjęcie do klasy I dwujęzycznej oraz przykładowy test kompetencji z kluczem odpowiedzi.. Sprawdzian predyspozycji.. Sprawdzian predyspozycji.. Dyrekcja szkoły: dyrektor mgr Maria Dłotko wicedyrektor mgr Anna Kafel.Przykładowy egzamin wstępny do grupy dwujęzycznej w Prywatnym Gimnazjum Akademickim nr 6 6 ZADANIE 2.. Poniżej podajemy przykladowe testy.. Adres: ul. Drzymały 4/6.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.4.. - Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką - Klasa biologiczno-chemiczna z edukacją zdrowotną i ekologią - Klasa dwujęzyczna ( przygotowująca do matury polskiej )Sprawdzian kompetencji językowych Sprawdzian kompetencji jezykowych - II LO LESZNO..

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im.

Lista konkursów - (dotyczy zapisu szczególne osiągnięcia) znajduje się na stronie - lista pojawi się do końca lutego.. Klucz odpowiedzi .. Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do .Przykładowy test predyspozycji językowych Michał Karwowski 2016/2017 , Klasa dwujęzyczna 01/04/2017 28/06/2017 dwujęzyczna Przykładowy test predyspozycji językowychWymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 b oraz przykładowy test; Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 f oraz przykładowy test; .. jest inny niż do pozostałych klas w liceum, czyli składnie wniosków o przyjęcie od 17 do 31 maja 2021 r.2) Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych 3) Przykładowe sprawdziany kompetencji językowych 4) Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych - 2021r.Kandydaci będą musieli zdać test kompetencji językowych.. Sprawdzian predyspozycji.. do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału .Do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych..

test 1. egzamin_1.doc ...Sprawdzian kompetencji językowych.. 15 - 19 czerwca godz. 15.00.

Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytwornySprawdzian kompetencji językowych.. w Łodzi, ul. Pomorska 105 (prosimy o przyniesienie legitymacji).. Jaki test należy napisać, aby wziąć udział w rekrutacji do 38 LO: test predyspozycji językowych, czy test kompetencji z języka angielskiego?. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla absolwentów szkoły podstawowej - kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim.. Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.Przykładowe sprawdziany predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej.. W trybie rekrutacji do klasy językowej w pierwszej połowie czerwca przeprowadzany jest test kompetencji, sprawdzający poziom opanowania z języka angielskiego oraz predyspozycje kandydata do nauki języków obcych.. Ze względów organizacyjnych prosimy uczniów: których nazwiska rozpoczynają się od litery A do M o przybycie do szkoły na egzamin od strony podwórka o godzinie 15.15, których nazwiska rozpoczynają się od litery N do Ż o przybycie do… Opowieść o gazecie - tekst czytany przez nauczyciela.PRZYKŁADOWY PISEMNY EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Czas trwania: 65 minut IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: WYNIK Z EGZAMINU PISEMNEGO: Listening Reading /70 Use of English Writing Predy-spozycje /12 /7 /35 /6 /10 WYNIK Z EGZAMINU USTNEGO: /20PRZYKŁADOWY TEST DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Sprawdzian predyspozycji językowych składać się będzie z dwóch części: 1) Testu określającego predyspozycje językowe 2) Testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i trwa 60 minut..

Przypominamy, że test kompetencji odbędzie się na terenie szkoły 2 czerwca o godz. 12.00 (60 min.).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.przykŁadowy sprawdzian kompetencji jĘzykowych dla kandydatÓw do oddziaŁu dwujĘzycznego z jĘzykiem angielskim - klucz exercise 1 - listening comprehension 1. c 2. c 3. c 4. b 5. c 6. a 7. b 8. c tapescript 1. and now the weather for the weekend.Przykladowy test predyspozycji jezykowych.. Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 11:30 (główne wejście do budynku od ul. Armii Poznań 27) Kandydat musi okazać dokument potwierdzający tożsamość i być zaopatrzony w przybory do pisania oraz maseczkę/przyłbicę.Przykładowe testy z języka angielskiego.. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.. 22 - 25 czerwca godz. 15.00.. Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.. menu górne - Rekrutacja.. Klucz odpowiedzi .. Dwujęzyczność w szkołach staje się coraz bardziej popularna.Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do naszej szkoły odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. stacjonarnie.. : 61 424 11 24. email: Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesregulamin rekrutacji do klasy dwujĘzycznej (1g pre-ib dp) na rok szkolny 2021/22 przykŁadowy sprawdzian kompetencji jĘzykowych dla kandydatÓw do oddziaŁu dwujĘzycznego z jĘzykiem angielskim przykŁadowy sprawdzian kompetencji jĘzykowych dla kandydatÓw do oddziaŁu dwujĘzycznego - kluczSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..

A mara B miara C mrowie D mrowiskoSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. Adres szkoły: VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Język angielski - część pisemna i ustna.. Marii Skłodowskiej-Curie ul. 3 Maja 42 40-097 Katowice tel.. Rozumienie tekstu pisanego (8 punktów) Przeczytaj teksty na temat gotowania (A-C) oraz zdania 1-4.. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o następujące dokumenty:.3 A niechętne B natarczywe C wstrętne D nakręcone 2 Chmara Moskali na przełaj sunie na nas, a z drugiej strony już kozacy rozsypali się wokół i z karabinów strzelają z zamiarem widocznym wstrzymania naszego pochodu.. Kandydatów do klas dwujęzycznych i klasy przygotowawczej Programu Matury Międzynarodowej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.38.. Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w klasie dwujęzycznej lub z rozszerzonym programem nauki języków obcych w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość .Zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych - wynik powyżej 40%, 20 pkt.. W procesie rekrutacji uczniowie zdają test kompetencji językowych z języka angielskiego, badający poziom znajomości języka.- Przykładowy test z języka angielskiego do klas dwujęzycznych - Profile klas w 4-letnim LO - Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną, artystyczną, prawną.. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im.. Przystępują do niego wszystkie osoby, które we wniosku .PRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.. 60-613 Poznań tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt