Strefy klimatyczne ziemi prezentacja

Pobierz

Po tej lekcji będziesz umiał/umiała: Wskazać typy klimatów występujących na Ziemi.. Roślinność występująca w tej strefie to przede wszystkim bardzo wysokie .Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.Plik Strefy krajobrazowe.ppt na koncie użytkownika mamutek13 • folder Geografia • Data dodania: 24 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Strefy klimatyczne na Ziemi.. Wersja uproszczona.. Zróżnicowanie temperatury powietrza w strefa klimatycznychStrefy klimatyczne Podział Polski na strefy klimatyczne pokazano na rysunku 1.. Jeśli mrozy się silne i trwają długo, grunt może ulec przemarznięciu na dużą głębokość.klimat subantarktyczny (na półkuli południowej) występuje np. w południowej części Ziemi Ognistej Strefa klimatów arktycznych (polarnych) występuje między 80° a 90° N i 70° a 90° S, klimaty te kształtowane są pod wpływem mas powietrza arktycznego, opady są dość małe, średnia temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca .. Wymienić przyczyny zróżnicowania klimatu w obrębie stref..

Polska leży w strefie klimatycznej ciepłej umiarkowanej przejściowej.

Pokrycie powierzchni Ziemi - szata roślinna, pokrywa śnieżna i lodowa, zabudowa.. Uzupełnij tabelę dotyczącą stref klimatycznych oraz stref krajobrazowych na Ziemi.. Wykorzystaj informacje z podręcznika (s. 108, 110 i 111) oraz mapy na końcu podręcznika.. Biom zajmuje dużą powierzchnię lądu i zwykle występuje na więcej niż jednym kontynencie, Różne biomy charakteryzują się odrębną, typową dla nich roślinnością i związanymi z nią zwierzętami.W zależności od stery klimatycznej, na różnych obszarach ukształtowały się inne formacje roślinne.. Głównym kryterium tego podziału są temperatury powietrza i opady atmosferyczne, a w szczególności ich roczny przebieg.. Skala 1:60.000.000 pozwala na przedstawienie na jednym arkuszu wszystkich kontynentów.Plik Strefy klimatyczne świata.ppt na koncie użytkownika dana.zienkowicz • folder Prezentacje Multimedialne(1) • Data dodania: 14 kwi 2012Strefy klimatyczne na Ziemi (wg W. Okołowicza) D A C B 4 1 2 3.. Jest to związane ze strefami oświetlenia Ziemi.. 8 września 2019 Napisał Bartłomiej K. 1 komentarz.. Strefy te układają się na powierzchni Ziemi w pasy o przebiegu równoleżnikowym.Jakie strefy klimatyczne występują na Ziemi?. Układająsięone w przybliżeniuw postaci równoleżnikowychpasów,odznaczającychsięcharakterystycznym, właściwymsobie klimatem, różnymod klimatu innych stref.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

Zawiera one najważniejsze ...Strefy klimatyczne na Ziemi.

160" zyrotnik Raka równik 4000 km Strefa klimatu równikowego równikowy-wybitnie wilgotny podrównikowy-wilgotny z odmiana okresowo suchq (1 lub 2 pory bezdeszczowe) Strefa klimatu zwrotnikowego wilgotny z odmia11Q kontynentalna 2000 kontynentalny suchy z odmiana .Strefy roślinne Ziemi noszą nazwę biomów.. Warunki klimatyczne w każdej strefie klimatycznej wynikają z szerokości geograficznej, ale mogą być zmodyfikowane występowaniem innych czynników geograficznych.Strefy klimatyczno - roślinno - glebowe.. Normę można zakupić poprzez stronę "Świat - strefy klimatyczne" pozwoli ci zdobyć wiadomości o strefach klimatycznych na Ziemi na poszczególnych kontynentach i oceanach.. Są one ułożone na obu półkulach, symetrycznie względem równika.. Lasy równikowe- to bardzo gęste lasy, obejmujące obszary najbliżej równika, po obu jego stronach.Występują w Afryce, oraz w Ameryce Południowej - Nizina Amazonki - tam zajmują największe obszary.. Przedstawię w prezentacji strefy klimatyczne na jakie podzielona jest kula ziemskaPierwsze podziały na strefy klimatyczne pojawiły się już w starożytnej Grecji.. Strefa klimatyczna Strefa roślinna Strefa glebowa Strefa klimatów równikowych typ wybitnie wilgotny Wilgotny las równikowy Czerwono żółte gleby ferralitowe typ podrównikowy Sawanna Czerwonobure Strefa klimatów zwrotnikowych typ suchy Pustynia Gleby inicjalne, szaroziemyszkoła podstawowa geografia klasa 5 Autor: Magdalena Górska Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe..

Obszar kuli ziemskiej podzielony został na strefy klimatyczne oraz typy klimatu.

Skala liczbowa mapy umieszczona jest w lewym dalszym rogu arkusza, tuż pod tytułem.. Na przykład gorącą i deszczową strefę równikową porasta wilgotny las równikowy (dżungla), w którym występuje olbrzymia ilość rozmaitych gatunków roślin.Strefy klimatyczne świata to równoleżnikowe pasy przebiegające przez całą Ziemię, w których występują podobne elementy klimatu, takie jak temperatura, poziom opadów czy ciśnienie atmosferyczne.. Na Ziemi występuje 5 głównych stref klimatycznych i kilka klimatów astrefowych.gozych Geografia, Geografia fizyczna, Klimat geografia, geografia fizyczna, klimat, planeta Ziemia, środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej.. Obowiązuje tu ogólna zasada, że im jest cieplej i wilgotniej tym roślinność staje się bujniejsza.. Każdej zimy występują w naszym kraju duże mrozy.. Podstawą do ich wyznaczenia był kąt padania promieni słonecznych i odpowiadają one obecnie wydzielanym pięciu strefom oświetlenia Ziemi: międzyzwrotnikowej, dwóm umiarkowanym i dwóm polarnym.Strefy klimatyczne na kuli ziemskiej Poszczególnestrefy klimatyczne sągłównymijednostkami w podziałachklimatycznych, w którychwystępują podobne warunki makroklimatyczne.. a) Odszukaj na mapach w podręczniku miejsca, których nazwy wymieniono w pierwszej kolumnie.Strefy przemarzania gruntu..

Podział na strefy klimatyczne podany jest w załączniku krajowym do normy PN-EN 12831.

Drogi Uczniu, Obejrzysz i posłuchasz teraz prezentacji.. Zmiany tych 2 składników klimatu bardzo często przedstawiane są na jednymSTREFY KLIMATYCZNE i krajobrazowe; Klimat na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany - o jego właściwościach decydują zarówno czynniki strefowe, związane z szerokością geograficzną, jak i astrefowe np. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Klimat ściśle związany jest z rzeźbą terenu, położeniem, roślinnością itd.. Wskazać typy roślinności występujące na Ziemi.. Jest on wynikiem współdziałania promieniowania słonecznego, cyrkulacji atmosfery, obiegu wody i czynników geograficznych.Biorąc pod uwagę roczny przebieg temperatury powietrza oraz jej rozkład w czasie, a także wielkość i rodzaj opadów, wyznaczono 5 stref klimatycznych.. Klimat - to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji charakterystyczny przebieg stanów pogodowych dla danego obszaru.. Więcej materiałów edukacyjnych związanych z systemami informacji geografi.Na Ziemi wyznaczone zostały strefy klimatyczne: równikowa, zwrotnikowe, podzwrotnikowe, umiarkowane i okołobiegunowe.. Istnieje pięć stref oznaczonych odpowiednio cyframi rzymskimi: I, II, II, IV i V.. Różne cechy fizyczne podłoża atmosfery, które zmieniają się także w ciągu roku, decydują na .Strefa klimatyczna - obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne).. Pierwsze podziały na strefy klimatyczne pojawiły się już w starożytnej Grecji.. Podział Ziemi na strefy klimatyczne opiera się na statystyce temperatury powietrza, jej amplitudy oraz występujących opadów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt