Zasady pisania w edytorze tekstu

Pobierz

Nie będziesz resetować aniZasada nr 14.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. Jest on traktowany jak oddzielna jednostka, do którejProsty w obsłudze, darmowy, internetowy edytor PDF do edycji plików PDF.. Zastosuj ten przycisk dopiero, gdy skończysz pisać cały akapit.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Zmieniamy parametry czcionki.. 4.Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu.. Znaki interpunkcyjne i inne (kropkę, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania) stawiamy bezpośrednio po wyrazie.. Podstawowymi częściami tekstu w edytorze są: .. - dokument (lub sekcja) .Zasady Pisania TekstóW 1.. Formatowanie akapitu Akapitem nazywamy spójny treściowo fragment tekstu wyodrębniony z większej ca-łości.. Nie przycisku OK za szybko i bez namysłu klikać.. Korzystamy z edytora tekstu Cele edukacyjne • Zauważenie podobieństw w przeznaczeniu elementów okien różnych programów (tu edytora gra-fiki i tekstu).. Pagina to element kompozycji strony zawierający numer strony publikacji; paginy zwykłe zawierają jedynie ten numer, paginy żywe - dodatkowo też przypomnienie nazwiska autora .07 IV 2020 r. TEMAT: REGUŁY PISANIA W EDYTORZE TEKSTU CELE: - poznajesz zasady prawidłowego pisania tekstu - poznaje sposoby formatowania teksu Proszę zapoznajcie się z tematem - podręcznik, str. 104-105.1 Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word..

Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu.

Edycja tekstu to wprowadzanie (pisanie) tekstu do dokumentu.. Poznanie operacji na oknach programu, w tym pracy z dwoma uruchomionymi programami.. Stosuj odstçpy o szerokošci 1,5 wiersza, aby pisany material byl przejrzysty i klarowny.. Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość; Nie używaj zbyt dużej liczby różnych krojów czcionek.. Edytuj pliki Worda za pomocą Dokumentów.. • Usystematyzowanie podstawowych zasad pisania w edytorze tekstu.. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc ( ),.docx nowszy).. Odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych (a nie przed!).. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Stosujemy listy wypunktowane i numerowane.. Zwłaszcza w ostatnim wierszu akapitu.. Po otwarciu nawiasu, wyraz piszemy od razu, bez spacji.. Poznanie metody przeciągnij i upuść.Zasady redagowania tekstu: Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.. Od tego będzie zależeć ostateczny wygląd dokumentu..

Tworzymy akapity w edytorze tekstu.

Za pomocą edytora tekstu edytora tekstu możesz utworzyć wiele tekstów o różnorodnej tematyce, np.: zaproszenia, ogłoszenia, plakaty czy gazetki szkolne.. Zwykle unikamyZanim rozpoczniesz pisanie zastanów się, kto będzie odbiorcą tekstu i jakie treści chcesz w nim zawrzeć.. Natomiast zasady, które obowiązywały przy sporządzaniu maszynopisów powinny być również stosowane przy pisaniu tekstów na komputerze.Zasady składania tekstu Niezachowanie tej reguły grozi przykrymi konsekwencjami Œ jak np .. pisania tekstu.. • Poznanie operacji na oknach programu, w tym pracy z dwoma uruchomionymi programami.2.. Wyróżnienia zaciemniają obraz, zamiast zwracać uwagę czytelnika.. Sztuczki .1 Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu, nadawanie dokumentowi odpowiedniej formy), zapisywanie dokumentu w pliku, na nośniku pamięci zewnętrznej oraz otrzymanie go w postaci wydruku.ROzdzIAł 2 t Edytory tekstu — program Word 20 2.1.2.. Nie będziesz zapominać o zapisywaniu dokumentu swego.. Ješli nie zastosujemy sie do tej zasady, tekst bedzie nieczytelny i mato przejrzysty.. Temat 10.. Staraj się nie stosować więcej niż trzy kroje czcionki w jednym dokumencie.Żyjemy w czasach, w których nasze życie zdominowały komputery i nie dziwi fakt, że wymyślona dwieście lat temu maszyna do pisania coraz częściej zamieniana jest na komputer..

Ogólne zasady pisania tekstów 1.

Trudniej bedzie w nim odnaleŽt istotne informacje (rys. ).Podstawowe zasady pisania w edytorze tekstu: l. Stosuj czcionkç nie mniejszqniž 12 punktów (dla for-matu A4 jest to wielkošé optymalna).. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Zasada nr 15Edytory z reguły same pilnują takiego sformatowania, ale warto pamiętać o ustawieniu tej możliwości.. Przed rozpoczęciem pisania w Q10 będziemy mogli ustawić cele do .Korzystamy z edytora tekstu Cele edukacyjne Zauważenie podobieństw w przeznaczeniu elementów okien różnych programów (tu edytora grafiki i tekstu).. Inny, poza marginesami, obszar niedostępny praktycznie podczas pisania to stopka i nagłówek.. Pismo bezszeryfowe - jest bardziej wyraziste - stosuj je w nagłówkach, tytułach, jest też .. Zasadniczo kerning, który warto rozważyć w trakcie formatowania tekstu w Wordzie, powinien przyjmować wartość z zakresu 0,1-0,3 pkt.Utwórz nowy dokument i edytuj go razem z innymi osobami w tym samym czasie - na komputerze, telefonie lub tablecie.. Tekst, w którym wiersze są kończone klawiszem Enter nie może być justowany.. Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu Nie naleŽy uŽywat w jednym tekšcie zbyt wielu czcionek o róŽnych parametrach..

Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu.

Nie wymagamy rejestracji i instalacji - edytuj dokumenty wprost w przeglądarce internetowej!szkoła podstawowa informatyka klasa - 7 autor -Barbara Kołcz Cele lekcji: Uczeń rozumie pojęcia; edytor tekstu, formatowanie, redagowanie, Uczeń zna programy do edycji tekstu, Uczeń potrafi wymienić rozszerzenia plików tekstowych, Uczeń potrafi wymienić sposoby formatowania tekstu, Uczeń zna zasady poprawnego pisania tekstów.. Pierwsza strona tekstu nie ma numeru, (pusty nagłówka lub pusta stopka).. Nie pozostawiaj spójników — takich jak: i, w, z — na koócu linii tekstu.W edytorze tekstu ustawiamy lewy, prawy górny i dolny margines tekstu.. Wyrazy w tekŠcie komputerowym oddzielamy tylko jednym znakiem odstqpu.. W wierszu nie może być mniej niż siedem znaków.. Nie będziesz wychodzić bez uprzedniego zapisbędzieszania dokumentu swego.. Budowa okna edytora (Wstążka Karty Grupy Polecenia) 3.. Nie będziesz zapominać o wyłączeniu drukarki swojej.. Metody stosowane w komputerowym pisaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt