Spójrz na rysunki i uzupełnij email brakującymi wyrazami

Pobierz

Poeta odnalazł w archiwum dworskim akta procesowe dawnych właścicieli odrzykońskiej posiadłości.. Zeszyt ćwiczeń podstawowych opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl 2. headache3.. Co klient może chcieć z powrotem?. Odpowiedz na pytania.. Zadanie dla chętnych - zadanie 3 ze str. 10 podręcznik - spójrz na obrazek, nazwij co widzisz i zapisz wyrazy w zeszycie.Uzupełnij ćw.5/85 za pomocą was/wasn't, were, weren't.. font point size italic Materiały • Plakat z Unitu 8 • Słownictwo związane z komputerami Przebieg • Uczniowie wskazują na plakacie: font, point size, italic.. Dziś kontynuujemy naszą przygodę z nauką języka angielskiego.. Spójrz na rysunki i uzupełnij (.). - Zadanie 5: Explora 2 - strona 66 Rozwiązanie zadania 2. z książki Matematyka z plusem 5.. Kochani, witamy Was serdecznie.. Potem dopasuj obrazki do wyrazów i powiedz.. Możesz tez zrobić ćwiczenia Unit 7 Lesson 2 w zeszycie ćwiczeńDLA CHĘTNYCH ćw.3/88 - jeśli masz pobrane nagrania, uzupełnij dialogi brakującymi wyrazami i przeczytaj je głośno koniec notatki Sprawdź odp.. Uzupełnij zdania Delii, używając may lub may not i słów podanych w ramce.. Spójrz na plakat z Unitu 8 i wskaż obrazki przedstawiające poniższe słowa.. Reforma 2019Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. do-mi-no Do-ro-ta de-se-czka da-ro-wać da-le-ko do-bra-noc de-ko-ra-cja .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij zdania z podanymi wyrazami..

IUzupełnij tekst brakującymi przecinkami.

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM.. 2021-09-24 18:51:20 Match the phrasal verbs below with definitions 1-10.. Następnie wykonaj w zeszycie zadanie 2 z podręcznika ze str. 10- uporządkuj litery od największej do najmniejszej i zapisz powstałe wyrazy.. Czy potrafisz odgadnąć znaczenie wyrazów?. Policz, ile ich jest i wpisz odpow-iednią liczbę.. a. suszarkę do włosów b. pieniądze.. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z materiałów, które umieściłyśmy wcześniej.. Znajdź i zakreśl dziesięć słów związanych z komputerami.. litery a-f.No.. Przepisz 10 sylab z literami b, p, d, zgodnie z kierunkiem strzałek.. Question from @Jacekpowala10 - Szkoła podstawowa - Język angielskiJęzyk angielski klasa 4.. Odpowiedzi:(przykład) libro - książka Odpowiedź na zadanie z Descubre 1.. I ride a bike in the mountains - Jeżdżę na rowerze w .Odpowiedzi: opis dotyczy postaci na obrazku 2.. Aleksander Fredro ożenił się z Zofią Skarbkową która wniosła w posągu połowę zamku w Odrzykoniu.. Ćwiczenie 3 (strona 6) Uzupełnij zdania.. Spójrz na obrazki i przeczytaj zdania.. a cold Odpowiedź na zadanie z Hot Spot 3.. 2021-09-24 18:51:20 Match the phrasal verbs below with definitions 1-10.Przeczytaj wyrazy tak, jak pokazują strzałki.. Gdzie można wykonywać dane czynności?. Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierającMożesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.Uzupełnij dialog wyrazami z ramki..

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki .

podkreśl przymiotniki.. Uzupełnij zdania z podanymi wyrazami.. 4th May 2020 Zadanie 1 Dzisiaj zaczynamy nowy rozdział - "Beach Zone" - "Strefa Plażowa".. t E X t E D i t O .Zapisz tę informację w zeszycie z języka polskiego.. Całe wyrażenie to "have something back", czyli "dostać coś z powrotem".. Posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy.. Potem powiedz.. Nauczyciel.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Posłuchaj rymowanki i wskaż właściwe obrazki w zadaniu 2. zad 2/67 - nagranie.. Po sprawdzeniu zadania, poproś dzieci, aby same opisały jednego z dwóch pozostałych bohaterów.. Podkreśl kolejno litery b, d, p w wyrazach z ćwicz.. Na początku XVII wieku górną część zamku zajmował Jan Skotnicki a dolną - bogaty .Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij wyrazy .. DLA CHĘTNYCH: Extra ćw.1/85 - ułóż z rozsypanki nazwy elementów krajobrazu.. Życzymy Wam miłej nauki,Spójrz na obrazki w zadaniu 1 na stronie 67 w podręczniku.. Zakreśl Yes lub No.. Strona 77.. 2 Zadanie.. 9 - przeczytaj opisy, spójrz na obrazki i wpisz w luki odpowiednie imiona; - zad.poznamy nowe wyrazy, związane z plażą obejrzymy filmiki, posłuchamy piosenki, pogramy i wykonamy zadanie na ocenę Cel: Rozpoznaję obiekty związane z plażą.. Przeczytaj wyrazy, podkreślając sylaby..

Spójrz, odgadnij, co jest nie na swoim miejscu w tym domu i uzupełnij zdania.

zad 1/67 - nagranie.. Uzupełnij zdania, używając wyrażenia going to i podanych wyrazów.. Extra ćw.3/85 - popatrz na obrazek i napisz tak lub nie przy numerach zdań koniec notatki.. c. stracony czas.. 18 marca 2020. by Sylwia Rodziewicz in Lekcje dla klas 4, Lekcje zdalne.. Wyjaśnij dzieciom, że ich zadaniem będzie uzupełnienie pytań brakującymi wyrazami oraz udzielenie na nie poprawnych odpowiedzi.Popatrz na rysunek i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt