Sprawozdanie z działalności muzeum

Pobierz

W swoim wstępie dyrektor dr Piotr M.. Dzięki bowiem poparciu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Dr.. Sprawdź jakie wystawy w ubiegłym roku przygotowano dla zwiedzających, jakie były wernisaże, wystawy objazdowe, czego dotyczyły prelekcje i lekcje muzealne jakie przeprowadzono prace badawcze i popularyzatorskie oraz jakie były wpływy i frekwencja.. Pliki do pobrania.. W roku 2019 w salach ekspozycyjnych na parterze Ratusza zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe: do końca lutego prezentowana była otwarta 9 grudnia 2918 r. wystawa POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY Z ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ.. A. Cywiński podkreślił, jak ważne jest zmierzenie się w kontekście historii Auschwitz z naszą współczesną odpowiedzialnością.2 SPRAWY MUZEALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ARCHEOLOGICZ- NEGO IM.. S. 12-13).2 sprawozdanie z dziaŁalnoŚci muzeum ziemi wschowskiej w 2015 r. spis treŚci.. 1 wprowadzenie charakterystyka dziaŁalnosci muzeum ziemi wschowskiej.3 misja muzeum ziemi wschowskiej.3 i. działalność w zakresie naukowo-badawczym opracowanie folderu poŚwiĘconego wschowskim mennicom dziaŁalnoŚĆ naukowa pracownikÓw 4 3.Sprawozdanie z działalności Muzeum w 2017 r. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży działa na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego.. 31-223 Kraków .. Kierownik jednostki oraz członkowie jej rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniły wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.W związku z ogłoszeniem w dniu 04.11.2020 r. przez Premiera Rzeczpospolitej nowych zasad i ograniczeń dotyczących SARS-Cov-2, w tym zamknięcie placówek kultury, Muzeum Miedzi w Legnicy wstrzymuje działalność muzealną do odwołania.Sprawozdanie z działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego - Instytucji Kultury Powiatu Przeworskiego za rok 2019 - dostępne w formacie pdf Sprawozdanie za 2019 rok Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia Styczeń 14, 2020 , przez admin .Sprawozdanie z działalności w 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. Muzeum jest współprowadzone przez - obok Samorządu Województwa Opolskiego - także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Rok 2018 w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz podsumowuje polsko-angielskie sprawozdanie..

Ludzie - przemysł - architektura"Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej .

Struktura placówki 1.Na pierwszych stronach sprawozdania Muzeum z 2016 roku znajdą Państwo dokument kluczowy dla jego działalności w najbliższych latach: Strategię Muzeum Warszawy do 2022 roku (ZOB.. M. Michałowicza lokal muzealny w Pałacu .2 W roku sprawozdawczym Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w ramach działalności statutowej zorganizowało: 14 wystaw czasowych, na których frekwencja wyniosła 5240 osób 3 projekty edukacyjne 3 konferencje popularno-naukowe 1 konferencję branżową 37 wydarzeń muzealnych o charakterze popularyzatorskim z frekwencją w wysokości 4477 osób 23 lekcje i warsztaty o tematyce regionalnej .2017 sprawozdanie z dziaŁalnoŚci muzeum regionalnego w stalowej woli stalowa wola, 2018SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI ZA ROK 2008 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2007 otrzymało: I nagrodę w kategorii: wystawy historyczne, biograficzne i literackie za wystawę "COP dla przyszłości.. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MUZEUM Muzeum jest jednostką organizacyjną, nienastawioną na osiganie zysku, której celem jest ą trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2014 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków..

Otrzymaną dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum.

za 2013 r. Przekazać do21 stycznia 2014 r.Sprawozdanie z działalności Muzeum Warszawy w 2014 roku różni od zeszłorocznego przede wszystkim to, że wiele miejsca poświęcono w nim modernizacji kamienic muzealnych w Rynku Starego Miasta, w związku z trwającym kompleksowym remontem i przygotowaniami do otwarcia nowej wystawy głównej, w ramach projektu OdNowy Muzeum finansowanego .Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2019 r. .. Muzeum w Przeworsku koncentruje się na wspieraniu Muzeum w Przeworsku, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność podstawową Muzeum: organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, które służyć mogą .MUZEUM REGIONALNE W BOBOLICACH: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015 I. MAJEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO.. Portal sprawozdawczy GUS .. Podczas zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej za 2016 rok, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju podsumowało 2016 rok.. ul. Kazimierza Wyki 3 .. Głównym zadaniem realizowanym w całym roku 2014 r. był przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip.Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im..

Sprawozdanie za 2016 rok; Sprawozdanie za 2015 rok; Sprawozdanie za 2014 rok ...Sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2019, 2018, 2017 .

: Urząd Statystyczny .. Rodziny Ulmów w Markowej 37-120 Markowa 1487 Telefon: +48 17 224 10 15 E-mail: z działalności merytorycznej Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w 2011 roku W 2011 roku działania merytoryczne Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola koncentrowały się wokół zadań statutowych placówki, której celem jest gromadzenie, przechowywanie,Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej: 2019: 1.28.01: 1 raz w roku: raz w roku do 23 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020: 23.01.2020: K-03: Sprawozdanie biblioteki: 2019: 1.28.01: 1 raz w roku: raz w roku do 7 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019: 24.01.2020 .Sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2019; Sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2018; Sprawozdanie z działalności Muzeum za 2017 rokKto sporządza sprawozdanie z działalności i jakie informacje należy w nim zamieścić.. VII ZA OKRES OD LVII DO 30.VI.1931 R. Rok sprawozdawczy jest bez przesady rokiem przełomowym w życiu Muzeum im.. Numer identyfikacyjny - REGON.. 17 września zaś złożyli kwiaty przy symbolicznym nagrobku kustosza Kazimierza Brokla.Sprawozdanie z działalności Muzeum Północno- Mazowieckiego za 2006 r. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży już od 1946 roku realizuje zadnia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego związane z: pozyskiwaniem , gromadzeniem, opracowywaniem , przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów muzealnych.Muzeum posiada zbiory o znaczeniu ponadregionalnym, m.in: bogatą kolekcję judaików, biżuterii żałobnej, naczyń i przedmiotów z cyny, szkła biedermeierowskiego oraz okazały zbiór guzów kontuszowych..

Poza fotograficznymi portretami powstańców ...S. Mazurkiewicz, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego im.Dzieci Wrzesińskich w roku 2007.

Informacje ogólne Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Plac Zwycięstwa 5 76-020 Bobolice tel./fax: (94) 316 71 55 wewn.25 ( łączy sekretariat MGOK) e-mail: II.. Plan był realizowany w wszystkich placówkach wchodzących w skład instytucji, a zatem w Muzeum w Łomży ul.Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2015.. Najcenniejszym obiektem jest rzeźba polichromowana o cechach późnogotyckich z XVI w., prezentowana podczas kilku wystaw .Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków na rok 2012..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt