Karta charakterystyki produktów w5

Pobierz

Data sporządzenia dokumentu 2017-12-27 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Poszukuję informacji o detergentach.. Do bielizny białej lub kolorowej.. Identyfikator produktu1.1.. W5 All Purpose Cleaner to idealny środek do odblokowywania powłok i przywracania ich właściwości hydrofobowych.. W krótkich cyklach miałem problemy z domyciem naczyń.. Nie zalecane stosowanie Zastosowania materiału lutowanie Zastosowania przemysłowe.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) Sekcja 1.. Skutecznie usunie z lakieru olej, tłusty smar i ptasie odchody nie osłabiając działania powłok ochronnych i wosków.. Korzystamy z plików cookie, aby prezentować najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy.. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 510 80 01 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegoKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 600 031 204; +48 32 272 25 73 (poniedzałek - piątek 7:30 - 15:30) PPUH VOIGT Sp..

W jakim języku musi być karta charakterystyki.

IDENTYFIKACJA ZAGRO˚E¡ Zagro˝enie po˝aroweKarty charakterystyk.. Rozmiar butelki: 30ml.. Dzięki poniższej wyszukiwarce możesz uzyskać informacje o naszych środkach piorących i czyszczących.. Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C SYLEN Data sporządzenia: 19.08.2016 r. Aktualizacja: 19.05.2021 r. Wersja: 4.0/PL str. 2 z 11 Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Dostawca : Kontakt w sprawie informacji : ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONSKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 07.10.2021 Numer wersji 5.01 Aktualizacja: 22.04.2021 52.1.30 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa:SONAX XTREME ZIMOWY PŁYN 1L DO SPRYSKIWACZY KONCENTRATKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) Sekcja 1.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. : +48 322722573 / +48 600031204 -Może być stosowana na foliach matowych, z połyskiem czy też satynowych..

Aby pobrać kartę charakterystyki w formacie PDF kliknij na wybrany produkt.

Instrukcję obsługi.. Nie są to moje ulubione kapsułki.. Identyfikator produktu.. Karta charakterystyki, zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), nie jest obowiązkowa dla produktów kosmetycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009.. Informacje o działaniu, wadze oraz zastosowaniu tabletek do zmywarek W5 - All in One znajdziesz na poniższym filmie.Producent środków czystości i chemii gospodarczej Karty charakterystyki produktów.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mies zaniny oraz zastosowania odradzane: Zalecane zastosowania: Produkt przeznaczony jest do mycia muszli WC, pisuarów, umywalek i innych ceramicznych urządzeń sanitarnych.. Dla części chemikaliów jest ona prawnie wymagana (patrz poniżej).. Nazwa handlowa: Active Gold 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Alpha OM-338 PT 771 88.5-3-M15 Jar 96.5Sn/3.0Ag/.5Cu 0.50Kg Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska: 1.1 Identyfikator produktu Typ produktu :Ciało stałe.1.. Struktura karty i jej zawartość są precyzyjnie określone międzynarodowymi przepisami..

Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty charakterystyki.Strona główna.

Nazwa handlowa: COCKPIT OCEANIC 1.2.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 998,999, +48 608 577 437, +48 507 740 994 TAMAR S.C. Zaklad Produkcyjny, Tadeusz Opalka Michal Owruszko ZBULITÓW DUZY 88 21-300 Radzyn Podlaski - Lubelskie - PolskaKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) wraz z późn.. 1 jako posiadająceKARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY POWER CLEANER S Strona 5 z 7 Brak danych doświadczalnych dotyczących mieszaniny.. Na plus w ich przypadku przemawia cena.. Kto ma Ci ją przekazać.. Nie dopuszczać do parowania produktu, gdyż zawiera substancje łatwopalne, których pary mogą tworzyć z powietrzemKARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY TRIO WC TABS Strona 1 z 7 1.1 Identyfikator produktu: TRIO WC TABS 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do czyszczenia toalet w pastylkach..

3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Zakłady Wytwórcze "AGRO-CHEMAT" Zakład Pracy Chronionej - Sp.

Klasyfikacja: produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.. Naklejka na szybę Gtechniq.. z o.o. ul. Władysława IV 1CHEMIA BOMAR E. MARCINIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Chróścina 6C 49-345 Skorogoszcz Poland NIP Regon 383644031 KRS 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: POLOR Sp.. Gdzie mogę je znaleźć?. Turystyczna 8 05-462 Wiązowna tel./fax +48 (022) 789-03-16, 789-07-41/w godz.7.30-15.30/ e-mail: 1.4.. Dokładne informacje chemiczne o produktach Pobierz tutaj pliki pdf!Charakterystyka chemiczna produktu zawartoÊci atomów w´gla powy˝ej C25, zawierajàcà niewielkie iloÊci pierwiastków (S, N, O, metali) poddana utlenianiu za pomocà powietrza.. 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak danych.Karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole ń i stosowanych ogranicze ń w zakresie chemikaliów1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA Adres: Ul. Identyfikator produktu.. z o.o. ul. Jordana 90 41-813 Zabrze - Slaskie - Polska Tel.. Opracowująć W5 kierowaliśmy się łatwością użytkowania.Lidl W5 Oxi - żel na plamy z aktywnym tlenem Producent: Lidl Kategoria: Środki do prania Usuwa uporczywe plamy.. W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy.. 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Środki powierzchniowo czynne, zawarte w mieszaninie ulegają biodegradacji, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym detergentów.. Nazwa handlowa: LEATHER NANOCARE 1.2.Kod produktu : Nie dotyczy.. Parę rękawiczek nitrylowych.. Identyfikator produktu.. Opakowanie zawiera: 30ml lub 50ml produktu HALO Flexible Film Coating.. więcej » Postać: Żel Produkt skoncentrowany: Tak Przeznaczenie: Pranie, Inne Rodzaj i wielkość opakowania: 1 lNiestety nigdzie nie mogłem się doszukać karty charakterystyki tego produktu.. Nadaje się do mycia wstępnego pojazdów.. Jak jest zbudowana.. Reklamowe pliki cookie pozwalają przedstawić na stronach www oraz w .Karta charakterystyki produktu jest dokumentem dostarczającym kompleksowej informacji na temat substancji/mieszanin chemicznych.. Agent Max - Kostka toaletowa barwiąca wodę Chlorine Power; .. Do użytku profesjonalnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt